OCOP Quảng Ninh và dư địa phát triển HTX

Chương trình “mỗi xã phường một sản phẩm” (OCOP) đang được nhân rộng ra cả nước và đi sâu vào chất lượng ở Quảng Ninh. Đây là dư địa thuận lợi để củng cố và phát triển mới HTX. Bởi cuộc khảo sát HTX gần đây ở tỉnh cho thấy các HTX tham gia OCOP đều khơi thông tiêu thụ sản phẩm và mở rộng sản xuất.

Gần đây, Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các cấp ngành tiến hành khảo sát HTX trên diện rộng. Kết quả khảo sát cho thấy, từ năm 2016, đa số các HTX mới dần chuyển đổi sang phương thức hoạt động theo Luật HTX 2012. Từ đó, hoạt động của các HTX đã đi vào thực chất, hiệu quả hoạt động ổn định hơn, hướng tới mục tiêu nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động.

HTX đi theo Luật mới

Theo kết quả khảo sát, Luật HTX 2012 đã tạo hành lang pháp lý cho các HTX phát triển theo hướng bền vững, mô hình sản xuất của các HTX đa dạng, phong phú về ngành nghề, quy mô và trình độ, tập trung vào cung cấp dịch vụ nông nghiệp, thương mại, nuôi trồng thủy sản, giao thông vận tải…, đóng góp tích cực phát triển KT-XH, giảm hộ nghèo ở địa phương.

Phản ánh từ các HTX, hiện nay khó khăn chủ yếu trong hoạt động của các HTX vẫn là quỹ đất, mặt bằng để SX-KD, việc tiếp cận vốn vay của ngân hàng do không có tài sản để thế chấp, hoặc có lại không đủ để thế chấp… Đó cũng là rào cản lớn của các HTX trong việc mở rộng SX-KD của các HTX.

Bên cạnh đó là trình độ quản lý HTX còn rất nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay; chưa chủ động được con giống (trong nuôi trồng thủy sản), việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng là một hạn chế của các HTX… Thực tế khảo sát ghi nhận một số HTX không đủ điều kiện chuyển đổi theo Luật HTX 2012 đã tự giải thể.

Khi các HTX vận hành theo hành lang pháp lý mới, các HTX có điều kiện tổ chức lại các hoạt động SX-KD. Hầu hết các HTX đã hưởng ứng các hoạt động thi đua của ngành và của địa phương. Từ phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ công nghệ mới vào chăn nuôi, trồng trọt đã được quan tâm hơn.

Điển hình là sáng kiến của ông Nguyễn Văn Thành (thành viên HTX Hà An – Quảng Yên) đã cải tiến cánh quạt nước tạo ôxy, kết hợp với việc làm vệ sinh nước trong đầm nuôi tôm. Sáng kiến tạo ra máy cho tôm ăn của ông Nguyễn Văn Trung (thành viên HTX Đoàn Kết – Móng Cái), hay việc mạnh dạn ứng dụng tiến bộ công nghệ mới vào trồng cây đậu bắp, măng tây của bà Lê Thị Thà – Giám đốc HTX Hoa Phong – Đông Triều…

Chương trình OCOP Quảng Ninh triển khai trở thành cao trào từ 3 năm qua. Kết quả đến nay, tỉnh này có 210 sản phẩm OCOP. Nhiều sản phẩm OCOP đã được đầu tư nâng cao chất lượng và hoàn thiện về mẫu mã, chuẩn hóa về bao bì.

Sản phẩm tỏi đen của HTX Thái An (Móng Cái) được khơi thông tiêu thụ khi tham gia OCOP

HTX và chương trình OCOP

Từ đầu năm nay, OCOP Quảng Ninh được Chính phủ ghi nhận thành quả và chủ trương nhân rộng toàn quốc thành OCOP Việt Nam. Tại Quảng Ninh, trong giai đoạn 2017 – 2020, OCOP chuyển theo hướng chuyển từ “lượng” sang “chất”, gắn phát triển nông nghiệp với các ngành kinh tế, đưa sản phẩm trở thành thương hiệu mạnh trong và ngoài nước.

Cụ thể trong 3 năm tới, OCOP Quảng Ninh sẽ phát triển 130 sản phẩm đã có từ giai đoạn trước và 120 sản phẩm mới. Trong giai đoạn này, các DN, HTX tham gia OCOP chủ động mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn, bảo đảm VSATTP, mẫu mã đạt chuẩn và Nhà nước có vai trò hỗ trợ không làm thay.

Trở lại cuộc khảo sát HTX trên đây cho thấy, nhiều HTX của tỉnh tham gia vào OCOP đều có điều kiện thực hiện liên kết chuỗi, xây dựng cửa hàng để mở rộng tiêu thụ sản phẩm, giới thiệu sản phẩm OCOP của các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Từ sức bật củng cố và phát triển mới thuận lợi hơn theo OCOP, các HTX đều hoạt động hiệu quả hơn, tạo được nguồn lực tích cực ứng công nghệ cao vào sản xuất, bảo quản sản phẩm, xây dựng thương hiệu… Các HTX gắn với OCOP đã đổi mới tư duy quản lý điều hành, tổ chức vùng sản xuất tập trung quy mô lớn hơn đồng thời tổ chức tốt các khâu dịch vụ với chất lượng cao hơn.

Theo ông Nguyễn Văn Nghi – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh, để củng cố và phát triển mới HTX, nhất là gắn hoạt động các HTX với OCOP, vấn đề đặt ra cần tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về phát triển HTX, xây dựng mô hình thí điểm HTX theo từng lĩnh vực để đánh giá rút kinh nghiệm, thực hiện hiệu quả cơ chế chính sách hỗ trợ phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo phát triển KTTT từ tỉnh đến cấp xã.

Theo Thời báo kinh doanh